Medical Costs

Nye terapier emergency room nødvendige for at reducere omkostningsbyrden med AlloHCT, GVHD

Miguel-Angel Perales, MD

På grund af en økonomisk byrde på sundhedssystemet, der opstår som følge af omkostningerne public relations. individual ved allogen hæmatopoietisk celletransplantation (alloHCT), emergency room nye behandlinger til erstatning for transplant og forebyggelse af graft-vs-host condition (GVHD) nødvendige for at forbedre patientresultaterne og samtidig kontrollere sundhedsvæsenet omkostninger, ifølge en evaluate præsenteret under transplants- og celleterapimøderne i 2023.

Resultaterne viste, at de nuværende gennemsnitlige medicinske omkostninger public relations. individual for alloHCT over en levetid blev anslået til $1.247.917, hvoraf 53 % skyldtes behandling for kronisk GVHD (cGVHD); de tilbagediskonterede forventede kvalitetsjusterede leveår (QALY) var 4,7. Baseret på den forventede tilgængelighed af nye cGVHD-midler, blev de fremtidige medicinske omkostninger public relations. individual for alloHCT estimeret til at være mellem $1.370.839 og $1.616.684 med 4,8 diskonterede forventede QALY’er.

I en fremskrivningsanalyse, der evaluerede de nuværende og fremtidige estimerede levetidsomkostninger over en 10-årig periode, viste information, at det årlige antal alloHCT’emergency room var 8326, og 76% af disse transplantationer var til patienter med akut myeloid leukæmi (AML), akut lymfoblastisk leukæmi (ALL) og myelodysplastiske syndromer (MDS). Den gennemsnitlige allo-HCT-vækst, baseret på de seneste 5 år, blev beregnet til 0,34% sammen med en gennemsnitlig Medicare-inflation på 2,53%.

“De samlede omkostninger forbundet med allo-HCT forventes at stige og udgøre en øget byrde for sundhedssystemet,” leder studieforfatter Miguel-Angel Perales, MD, cook for Grownup Bone Marrow Solution ved Memorial Sloan Kettering Cancer Cells Facility, New York City , New york city, og coin detectives, skrev i plakaten, der blev præsenteret på mødet. “Der emergency room for nylig dukket nye lægemidler op. Klinisk brug og information om deres udnyttelse og virkning emergency room i øjeblikket sparsomme.”

Antallet af HCT-procedurer emergency room steget årligt, bemærkede efterforskerne. Appearing representatives emergency room blevet designet til at håndtere og håndtere posttransplantationskomplikationer, såsom GVHD. Imidlertid emergency room sådanne midler ikke udbredt, og deres indvirkning på klinisk praksis er uklar.

I den præsenterede evaluate forsøgte efterforskerne at estimere de samlede livstidsmedicinske omkostninger for en alloHCT-patient og den samlede livstidsbyrde over det næste årti for hændelige alloHCT-patienter, guys de overvejede nyligt tilgængelige behandlinger for kronisk GVHD.

Efterforskerne brugte en 100-dages og langsigtet Semi-Markov Partitioned overlevelsesmodel med peer-reviewed beviser og information fra CIBMTR for amerikanske patienter med AML, ALL og MDS, som havde gennemgået alloHCT. De undersøgte kliniske input var samlet overlevelse (OS), GVHD-fri tilbagefaldsfri overlevelse (GRFS), forekomst af både akut GVHD (aGVHD) og cGVHD, tilbagefald af primær sygdom og infektioner. Økonomiske input inkluderede alloHCT-omkostninger, aGVHD, cGVHD, tilbagefaldsepisode, infektionshospitalindlæggelse, vedligeholdelsesbehandling og end-of-life-omkostninger.

De primære resultater var samlede direkte medicinske omkostninger, samlede forventede leveår (LY’er) og kvalitetsjusterede QALY’er. Efterforskere bemærkede, at alle omkostninger og resultater blev diskonteret med 3 % årligt.

Desuden kom patientkarakteristika, estimeret tid brugt i hver sundhedstilstand, OS og GRFS-resultater fra CIBMTR og offentliggjorte litteraturdata.

Baseret på de indsamlede information var transplantationsalderen 53 år, og 58% var mænd. 51 procent af patienterne havde AML, 21 % havde ALL, og 28 % havde MDS. Hos relaterede donorer (32 %) var 8 % fra knoglemarv og 92 % fra perifere blodstamceller (PBSC); hos ikke-beslægtede donorer var 9 % og 91 % fra henholdsvis knoglemarv og PBSC.

Med hensyn til omkostninger var en alloHCT $182.642, og de 100-dages og årlige omkostninger ved akut GVHD-behandling var henholdsvis $79.197 og $158.938. For cGVHD-behandling var de nuværende omkostninger $220.202, med en anslået 25% fremtidig optagelse af omkostninger på i alt $261.413 og en anslået 75% fremtidig optagelse på i alt $343.836. Tilbagefaldsepisoder havde en pris på $206.003 og infektionsindlæggelse på $53.214; de årlige udgifter til vedligeholdelse af sorafenib (Nexavar) og imatinibmesylat (Gleevec) var henholdsvis $277.765 og $184.861. Udtjente omkostninger var $174.102.

Individual nytteværdier blev også beregnet, efter transplant uden GVHD (0,86) og med GVHD (nuværende, 0,69; fremtidig, 0,76), og recidiverende/fremskreden AML (0,53), ALL (0,74) og MDS (0,60); en disutilitet var infektion (-0,23).

Fremskrivningsanalysen blev kørt for at tage højde for en sandsynlig øget vækst af allogene transplantater i de forventede år 1 til 10. Her blev en gennemsnitlig årlig vækstrate anvendt på det nuværende antal alloHCT-modtagere; dette var baseret på den gennemsnitlige alloHCT-vækst fra de seneste 5 år. Baseret på disse oplysninger emergency room der anslået 6544 allogene recipienter, der forekommer i år 10 og i alt 64.461 alloHCT’emergency room over en 10-årig periode.

Volumen og omkostninger blev også analyseret i fremskrivningsanalysen. Den kumulative overall over den 10-årige periode blev beregnet til $92,6 milliarder. Når male inkluderer de fremtidige alloSCT-omkostninger med et forbrug på 25 %, var dette i alt 101,7 milliarder bucks, hvilket var enMiguel-Angel Perales, MD

På grund af en økonomisk byrde på sundhedssystemet, der opstår som følge af omkostningerne public relations. individual ved allogen hæmatopoietisk celletransplantation (alloHCT), emergency room nye behandlinger til erstatning for transplant og forebyggelse af graft-vs-host condition (GVHD) nødvendige for at forbedre patientresultaterne og samtidig kontrollere sundhedsvæsenet omkostninger, ifølge en evaluate præsenteret under transplants- og celleterapimøderne i 2023.

Resultaterne viste, at de nuværende gennemsnitlige medicinske omkostninger public relations. individual for alloHCT over en levetid blev anslået til $1.247.917, hvoraf 53 % skyldtes behandling for kronisk GVHD (cGVHD); de tilbagediskonterede forventede kvalitetsjusterede leveår (QALY) var 4,7. Baseret på den forventede tilgængelighed af nye cGVHD-midler, blev de fremtidige medicinske omkostninger public relations. individual for alloHCT estimeret til at være mellem $1.370.839 og $1.616.684 med 4,8 diskonterede forventede QALY’er.

I en fremskrivningsanalyse, der evaluerede de nuværende og fremtidige estimerede levetidsomkostninger over en 10-årig periode, viste information, at det årlige antal alloHCT’emergency room var 8326, og 76% af disse transplantationer var til patienter med akut myeloid leukæmi (AML), akut lymfoblastisk leukæmi (ALL) og myelodysplastiske syndromer (MDS). Den gennemsnitlige allo-HCT-vækst, baseret på de seneste 5 år, blev beregnet til 0,34% sammen med en gennemsnitlig Medicare-inflation på 2,53%.

“De samlede omkostninger forbundet med allo-HCT forventes at stige og udgøre en øget byrde for sundhedssystemet,” leder studieforfatter Miguel-Angel Perales, MD, cook for Grownup Bone Marrow Solution ved Memorial Sloan Kettering Cancer Cells Facility, New York City , New york city, og coin detectives, skrev i plakaten, der blev præsenteret på mødet. “Der emergency room for nylig dukket nye lægemidler op. Klinisk brug og information om deres udnyttelse og virkning emergency room i øjeblikket sparsomme.”

Antallet af HCT-procedurer emergency room steget årligt, bemærkede efterforskerne. Appearing representatives emergency room blevet designet til at håndtere og håndtere posttransplantationskomplikationer, såsom GVHD. Imidlertid emergency room sådanne midler ikke udbredt, og deres indvirkning på klinisk praksis er uklar.

I den præsenterede evaluate forsøgte efterforskerne at estimere de samlede livstidsmedicinske omkostninger for en alloHCT-patient og den samlede livstidsbyrde over det næste årti for hændelige alloHCT-patienter, guys de overvejede nyligt tilgængelige behandlinger for kronisk GVHD.

Efterforskerne brugte en 100-dages og langsigtet Semi-Markov Partitioned overlevelsesmodel med peer-reviewed beviser og information fra CIBMTR for amerikanske patienter med AML, ALL og MDS, som havde gennemgået alloHCT. De undersøgte kliniske input var samlet overlevelse (OS), GVHD-fri tilbagefaldsfri overlevelse (GRFS), forekomst af både akut GVHD (aGVHD) og cGVHD, tilbagefald af primær sygdom og infektioner. Økonomiske input inkluderede alloHCT-omkostninger, aGVHD, cGVHD, tilbagefaldsepisode, infektionshospitalindlæggelse, vedligeholdelsesbehandling og end-of-life-omkostninger.

De primære resultater var samlede direkte medicinske omkostninger, samlede forventede leveår (LY’er) og kvalitetsjusterede QALY’er. Efterforskere bemærkede, at alle omkostninger og resultater blev diskonteret med 3 % årligt.

Desuden kom patientkarakteristika, estimeret tid brugt i hver sundhedstilstand, OS og GRFS-resultater fra CIBMTR og offentliggjorte litteraturdata.

Baseret på de indsamlede information var transplantationsalderen 53 år, og 58% var mænd. 51 procent af patienterne havde AML, 21 % havde ALL, og 28 % havde MDS. Hos relaterede donorer (32 %) var 8 % fra knoglemarv og 92 % fra perifere blodstamceller (PBSC); hos ikke-beslægtede donorer var 9 % og 91 % fra henholdsvis knoglemarv og PBSC.

Med hensyn til omkostninger var en alloHCT $182.642, og de 100-dages og årlige omkostninger ved akut GVHD-behandling var henholdsvis $79.197 og $158.938. For cGVHD-behandling var de nuværende omkostninger $220.202, med en anslået 25% fremtidig optagelse af omkostninger på i alt $261.413 og en anslået 75% fremtidig optagelse på i alt $343.836. Tilbagefaldsepisoder havde en pris på $206.003 og infektionsindlæggelse på $53.214; de årlige udgifter til vedligeholdelse af sorafenib (Nexavar) og imatinibmesylat (Gleevec) var henholdsvis $277.765 og $184.861. Udtjente omkostninger var $174.102.

Individual nytteværdier blev også beregnet, efter transplant uden GVHD (0,86) og med GVHD (nuværende, 0,69; fremtidig, 0,76), og recidiverende/fremskreden AML (0,53), ALL (0,74) og MDS (0,60); en disutilitet var infektion (-0,23).

Fremskrivningsanalysen blev kørt for at tage højde for en sandsynlig øget vækst af allogene transplantater i de forventede år 1 til 10. Her blev en gennemsnitlig årlig vækstrate anvendt på det nuværende antal alloHCT-modtagere; dette var baseret på den gennemsnitlige alloHCT-vækst fra de seneste 5 år. Baseret på disse oplysninger emergency room der anslået 6544 allogene recipienter, der forekommer i år 10 og i alt 64.461 alloHCT’emergency room over en 10-årig periode.

Volumen og omkostninger blev også analyseret i fremskrivningsanalysen. Den kumulative overall over den 10-årige periode blev beregnet til $92,6 milliarder. Når male inkluderer de fremtidige alloSCT-omkostninger med et forbrug på 25 %, var dette i alt 101,7 milliarder bucks, hvilket var en

Related Post