Interest Income

Væksten i værdien af ​​landbrugsjord fortsætter, men højere rater dæmper udsigterne

Væksten i værdierne af landbrugsejendomme forblev stærk, men viste tegn på lempelse sammen med højere tenant. De gennemsnitlige tenant på landbrugslån steg fra rekordlave niveauer i begyndelsen af ​​året til de højeste ti år i december. På trods af den hurtige stigning i raterne fortsatte værdien af ​​landbrugsjord med at stige, men i et simple dæmpet pace coating tidligere på året. Væksten i landbrugsjordværdier emergency room aftaget mest for jord til lavere priser og i stater, der emergency room hårdest ramt af tørke. Ser guy fremad, forventer et flertal af bankfolk, at højere tenant vil have en negativ effekt på landbrugsejendomme, og nogle forventede et fald i værdierne.

Landbrugets finanser og kreditforhold blev understøttet af stærke råvarepriser i 2022, og udsigterne for 2023 forblev useful på trods af nogle vedvarende risici. Forhøjede priser for de fleste større råvarer fortsatte med at understøtte profitmuligheder for manage producenter, men højere omkostninger og ugunstige vejrforhold forblev vigtige bekymringer. Omkostningspresset har været særligt bemærkelsesværdigt for husdyrproducenter i de seneste måneder, og højere udgifter på tværs af sektoren vil sandsynligvis øge efterspørgslen efter finansiering. Landbrugets indkomst og likviditet forblev stærk gennem slutningen af ​​året, men forbedringen aftog i fjerde kvartal, og bankfolk i nogle områder af regionen var mindre optimistiske med hensyn til udsigterne for de kommende måneder.

Occupant og landbrugsmarkeder

Landbrugslånsrenterne steg kraftigt sammen med benchmarkrenterne og nåede de højeste niveauer i et årti. De gennemsnitlige tenant på alle typer lån var simple coating 100 basispoint højere coating i det foregående kvartal, hvilket markerede tredje kvartal i træk medication kraftige renteforhøjelser (figur 1). Renterne på landbrugslån nåede de højeste niveauer siden 2007, hvilket lagde et betydeligt opadgående pres på finansieringsomkostningerne for nogle producenter.

Renterne på landbrugslån emergency room steget markant hurtigere i de seneste måneder coating i perioder medication simple dæmpede stigninger i benchmarkrenterne. De gennemsnitlige tenant på landbrugslån steg med simple coating 150 basispoint, siden Federal Funds-renten steg fra næsten nul i begyndelsen af ​​2022 (representation 2). Til sammenligning steg renterne på landbrugslån kun med omkring 30 basispoint i løbet af den 2-årige periode med stigninger i benchmarkrenterne fra 2014 til 2016 og kun omkring 55 basispoint i løbet af den 3-årige periode med rentestigninger fra 2004 til 2006.

Værdien af ​​landbrugsjord fortsatte med at stige på trods af den hurtige rentestigning, men viste yderligere tegn på opblødning. Værdien af ​​ikke-irrigerede landbrugsjord steg med omkring 9 % fra året før, det langsomste pace siden begyndelsen af ​​2021 (figur 3). Guys størstedelen af ​​de adspurgte fortsatte med at rapportere om yderligere stigninger i jordværdier, angav omkring en fjerdedel af bankfolk, at den gennemsnitlige værdi af ikke-irrigerede landbrugsjord var i det mindste lidt mindre coating for et år siden.

Kontantlejen fortsatte også med at stige og viste mindre udtalte tegn på opblødning coating værdierne af landbrugsjord. Lejepriserne på alle typer landbrugsjord steg med ca. 12 % i forhold til året før, hvilket var et pace svarende til tidligere kvartaler (figur 4). Efter en hurtig velocity af landbrugsjordværdierne tidligere i 2022 fortsatte huslejen med at stige simple støt gennem fjerde kvartal.

Tegn på afdæmpende vækst i landbrugsejendommes værdier og kontantleje var mest udtalt for de lavest prissatte jorder i fjerde kvartal. Den lavest prissatte landbrugsjord mistede næsten 5 % i værdi sammenlignet med det foregående kvartal, guys den højeste prissatte landbrugsjord forblev næsten uændret (figur 5, venstre panel). Tilsvarende steg den højeste kontante leje med simple coating 10 % i kvartalet, guys den laveste husleje faldt med omkring 4 % (figur 5, højre panel).

Sideløbende med en betydelig forbedring af landbrugsøkonomien de sidste to år forblev bønderne i distriktet aktive købere af jord. Landmændene tegnede sig for simple coating 75 % af indkøbene af landbrugsjord i 2022, en lidt højere andel coating i 2021 (figur 6, venstre). Kontakter fra de fleste stater i distriktet rapporterede en stigning i andelen af ​​køb foretaget af landmænd sammenlignet med sidste år, med undtagelse af Oklahoma (representation 6, til højre).

Da efterspørgslen efter landbrugsjord forblev høj, steg mængden af ​​jordsalg også støt i de fleste stater i regionen. Kontaktpersoner i Kansas, Missouri og Nebraska rapporterede, at salgsvolumen i 2022 var højere coating for et år siden, efter en lignende stigning i 2021 (figur 7). I modsætning til andre stater var salgsvolumen for mindre coating et år siden i Oklahoma og uændret i bjergstaterne, hvor vedvarende tørke har haft en simple udtalt indflydelse på landbrugets økonomi.

Stærke markedsforhold understøttede en betydelig vækst i værdien af ​​landbrugsjord de seneste to år, men de seneste måneders hurtige rentestigninger forventedes at have en negativ effekt fremadrettet. Omkring 70 % af alle respondenter i distriktet mente, at virkningen af ​​det nuværende rentemiljø på landbrugsjordværdier ville være mindst beskedent negativ i 2023 (figur 8). Den forventede påvirkning var slVæksten i værdierne af landbrugsejendomme forblev stærk, men viste tegn på lempelse sammen med højere tenant. De gennemsnitlige tenant på landbrugslån steg fra rekordlave niveauer i begyndelsen af ​​året til de højeste ti år i december. På trods af den hurtige stigning i raterne fortsatte værdien af ​​landbrugsjord med at stige, men i et simple dæmpet pace coating tidligere på året. Væksten i landbrugsjordværdier emergency room aftaget mest for jord til lavere priser og i stater, der emergency room hårdest ramt af tørke. Ser guy fremad, forventer et flertal af bankfolk, at højere tenant vil have en negativ effekt på landbrugsejendomme, og nogle forventede et fald i værdierne.

Landbrugets finanser og kreditforhold blev understøttet af stærke råvarepriser i 2022, og udsigterne for 2023 forblev useful på trods af nogle vedvarende risici. Forhøjede priser for de fleste større råvarer fortsatte med at understøtte profitmuligheder for manage producenter, men højere omkostninger og ugunstige vejrforhold forblev vigtige bekymringer. Omkostningspresset har været særligt bemærkelsesværdigt for husdyrproducenter i de seneste måneder, og højere udgifter på tværs af sektoren vil sandsynligvis øge efterspørgslen efter finansiering. Landbrugets indkomst og likviditet forblev stærk gennem slutningen af ​​året, men forbedringen aftog i fjerde kvartal, og bankfolk i nogle områder af regionen var mindre optimistiske med hensyn til udsigterne for de kommende måneder.

Occupant og landbrugsmarkeder

Landbrugslånsrenterne steg kraftigt sammen med benchmarkrenterne og nåede de højeste niveauer i et årti. De gennemsnitlige tenant på alle typer lån var simple coating 100 basispoint højere coating i det foregående kvartal, hvilket markerede tredje kvartal i træk medication kraftige renteforhøjelser (figur 1). Renterne på landbrugslån nåede de højeste niveauer siden 2007, hvilket lagde et betydeligt opadgående pres på finansieringsomkostningerne for nogle producenter.

Renterne på landbrugslån emergency room steget markant hurtigere i de seneste måneder coating i perioder medication simple dæmpede stigninger i benchmarkrenterne. De gennemsnitlige tenant på landbrugslån steg med simple coating 150 basispoint, siden Federal Funds-renten steg fra næsten nul i begyndelsen af ​​2022 (representation 2). Til sammenligning steg renterne på landbrugslån kun med omkring 30 basispoint i løbet af den 2-årige periode med stigninger i benchmarkrenterne fra 2014 til 2016 og kun omkring 55 basispoint i løbet af den 3-årige periode med rentestigninger fra 2004 til 2006.

Værdien af ​​landbrugsjord fortsatte med at stige på trods af den hurtige rentestigning, men viste yderligere tegn på opblødning. Værdien af ​​ikke-irrigerede landbrugsjord steg med omkring 9 % fra året før, det langsomste pace siden begyndelsen af ​​2021 (figur 3). Guys størstedelen af ​​de adspurgte fortsatte med at rapportere om yderligere stigninger i jordværdier, angav omkring en fjerdedel af bankfolk, at den gennemsnitlige værdi af ikke-irrigerede landbrugsjord var i det mindste lidt mindre coating for et år siden.

Kontantlejen fortsatte også med at stige og viste mindre udtalte tegn på opblødning coating værdierne af landbrugsjord. Lejepriserne på alle typer landbrugsjord steg med ca. 12 % i forhold til året før, hvilket var et pace svarende til tidligere kvartaler (figur 4). Efter en hurtig velocity af landbrugsjordværdierne tidligere i 2022 fortsatte huslejen med at stige simple støt gennem fjerde kvartal.

Tegn på afdæmpende vækst i landbrugsejendommes værdier og kontantleje var mest udtalt for de lavest prissatte jorder i fjerde kvartal. Den lavest prissatte landbrugsjord mistede næsten 5 % i værdi sammenlignet med det foregående kvartal, guys den højeste prissatte landbrugsjord forblev næsten uændret (figur 5, venstre panel). Tilsvarende steg den højeste kontante leje med simple coating 10 % i kvartalet, guys den laveste husleje faldt med omkring 4 % (figur 5, højre panel).

Sideløbende med en betydelig forbedring af landbrugsøkonomien de sidste to år forblev bønderne i distriktet aktive købere af jord. Landmændene tegnede sig for simple coating 75 % af indkøbene af landbrugsjord i 2022, en lidt højere andel coating i 2021 (figur 6, venstre). Kontakter fra de fleste stater i distriktet rapporterede en stigning i andelen af ​​køb foretaget af landmænd sammenlignet med sidste år, med undtagelse af Oklahoma (representation 6, til højre).

Da efterspørgslen efter landbrugsjord forblev høj, steg mængden af ​​jordsalg også støt i de fleste stater i regionen. Kontaktpersoner i Kansas, Missouri og Nebraska rapporterede, at salgsvolumen i 2022 var højere coating for et år siden, efter en lignende stigning i 2021 (figur 7). I modsætning til andre stater var salgsvolumen for mindre coating et år siden i Oklahoma og uændret i bjergstaterne, hvor vedvarende tørke har haft en simple udtalt indflydelse på landbrugets økonomi.

Stærke markedsforhold understøttede en betydelig vækst i værdien af ​​landbrugsjord de seneste to år, men de seneste måneders hurtige rentestigninger forventedes at have en negativ effekt fremadrettet. Omkring 70 % af alle respondenter i distriktet mente, at virkningen af ​​det nuværende rentemiljø på landbrugsjordværdier ville være mindst beskedent negativ i 2023 (figur 8). Den forventede påvirkning var sl

Related Post